Trece doba

UNIVERZITET ZA TREĆE DOBA

Univerzitet za treće doba oformljen je na incijativu Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Obrazovnog programa TV Beograd i NU "Braća Stamenković" u kome 1989. započinje relizacija projekta. Podstaknuti idejom o potrebi pune integracije i participacije starijih lica u životnu zajednicu kroz doživotno obrazovanje i razvoj Institut je teorijski oblikovao i stručno osmislio koncepciju i programsku osnovu rada Univerziteta za treće doba.

2002 godine Društvo za obrazovanje odraslih pokreće projekat “Širenje mreže Univerziteta za treće doba“, čije je formiranje doprinelo daljem razvoju Univerziteta, tako je Beograd danas bogatiji za još 4 ustanove koje podržavaju ovu ideju: Đuro Salaj AD, Kulturni Centar Čukarica, NU Božidar Adžija i Academia Educativa.

Programska orijentacija predviđa organizaciju sadržaja obrazovanja u nekoliko programskih celina, u okviru kojih se izdvaja veći broj podprograma.

STRANI JEZICI

Engleski, Nemački, Španski, Francuski, Italijanski, Grčki, Ruski, i drugi jezici.

Standardni kursevi (podela po nivoima znanja):


 • Početni 1
 • Početni 2
 • Srednji 1, 2
 • Konverzacijski 1, 2

Fond: 96 časova, dinamika 2x 2 časa
Metod rada: Oxford
Oblik:Kursevi, rad u grupama
Udžbenici, radne sveske i ostali nastavni materijal - koriste se udžbenici najuglednijih izdavača, izabranih metoda: Oxford
Provera znanja - Novi polaznici podležu proveri znanja

INFORMATIČKI PROGRAMI

Academia Educativa nudi različite obuke za rad na računaru:


 • Osnovni kurs – Windows, Word, Internet
 • Poslovni kurs – Windows, Word, Excel, Internet
 • Upotreba Socijalnih mreža

Osnovni kurs predstavlja obuku za rad na računaru, ne zahteva nikakvo predznanje polaznika i obuhvata Windows (operativni sistem), Word (program za obradu teksta) i Internet (slanje i prijem elektronske pošte, rad na Internetu).

Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti:


 • osnove rada u Windows operativnom sistemu, rad sa prozorima
 • organizovanje podataka, njihovo brisanje, kopiranje i snimanje,
 • kako da obrade tekst u Wordu,
 • kako da šalju i primaju elektronsku poštu (e-mail), i
 • kako da pretražuju Internet i koriste programe za chat (dopisivanje) i
 • komunikaciju peko Interneta.

Fond: 36 časova,Trajanje: 2 meseca,Dinamika: 2x3 časa nedeljno

Upotreba Socijalnih mreža pruža polaznicima mogućnosti za širu primenu socijalnih mreža kao savremenih metoda komuniciranja i njima omogućene prednosti. Socijalne mreže (poput Fejsbuka, Majspejsa, Tvitera...) pružaju ne samo komunikaciju već se mogu koristiti za samo istraživanje, pri čemu se naročito imaju u vidu P2P (peer to peer) sistemi, tj. sistemi za razmenu onlajn sadržaja.

Fond: 18 časova, Trajanje: 1 mesec, Dinamika: 2x3 časa nedeljno

LIKOVNA I PRIMENJENA UMETNOST

Crtanje i slikanje

Program je usmeren na sticanje znanja iz oblasti likovne umetnosti kroz upoznavanje i savladavanje crtačkih i likovnih veština koje omugućavaju polaznicima da svoju sklonost iskažu likovnim izražavanjem i da deo slobodnog vremena provedu uživajuci u crtanju i slikanju.

Fond: 128 časova, trajanje 8 meseci, dinamika 1x4 časa

Slikanje na svili

Program obuhvata tehniku slikanja na svili (kombinacija upotrebe gutte, nanošenje boje akvarel tehnikom, kombinacije voska i slikanja kistom, razne kombinacije sa airbrushom) te polaznici mogu da nauče naslikati slike na svili, upotrebne ili dekorativne predmete.

Fond: 48 časova, trajanje 3 meseca, dinamika 1x4 časa

Umetnička keramika

Programom se stiču znanja iz oblasti unikatne i skulpturalne keramike (oblikovanje gline, rad na grnčarskom kolu, rad sa kalupima, pečenje u keramičkoj peći, farbanje i glaziranje).

Fond: 48 časova, trajanje 3 meseca, dinamika 1x4 časa

Vajanje

Program osposobljava polaznike za modelovanje u glini po gipsanom modelu, pripremu i izlivanje negativa i pozitiva u gipsu i patiniranje.

Fond: 48 časova, trajanje 3 meseca, dinamika 1x4 časa

Krojenje i šivenje

Program obuhvata osnovna tekstilna – tehnološka znanja, grafičku i praktičnu obradu i izvođenje osnovnih elemenata krojenja i šivenja.

Fond: 45 časova, trajanje 2 meseca, dinamika 1x4 časa

MUZIČKA UMETNOST

Instrumentalni muzički programi

Klavir, gitara, sintisajzer, harmonika, violina, flauta, bubnjevi...

Programi su usmereni na sticanje muzičkog obrazovanja, sticanje izvođačkih veština i usavršavanje tehnika sviranja na instrumentu, kao i razvijanje kreativnih sposobnosti za samostalno stvaralaštvo.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas, individualna nastava

Solo pevanje

Program ima za cilj da polaznike upozna sa kulturom pevanja, impostiranjem glasa za sve vrste pevanja i omogućava sticanje tehnike lepog i pravilnog pevanja uz tehničke vežbe disanja.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas, individualna nastava

Solfeđo

Nastava solfeđa je usmerena na sticanje muzičke pismenosti kroz osnove teorije muzike i razvijanje melodijskih i ritmičkih sposobnosti polaznika.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 čas, individualna nastava

Škola pevanja starih gradskih pesama

Program ima za cilj da polaznike upozna sa kulturom - tehnikom lepog i pravilnog pevanja starih gradskih pesama.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 1x2 časa, grupna nastava

REKREATIVNI PROGRAM

YOGA

Program obuhvata sticanje znanja i izvođenje vežbi iz različitih yoga tehnika koje doprinose očuvanju zdravlja i boljoj fizičkoj kondiciji.

Fond: 72 časa, trajanje 9 meseci, dinamika 2x1 sat, grupna nastava

KONTAKT EMAIL

stranijezici@academiaeducativa.org | kultura@academiaeducativa.org